شماره حساب جدید تعاونی
تغییر شماره حساب تعاونی

شماره حساب جدید :
 420200000230 بانک مسکن شعبه شهرک راه آهن

شماره شبا :
IR260140040000420200000230

به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور


آمار سایت
بازدید امروز : 15
بازدید دیروز : 391
بازدید ماه جاری : 924
بازدید تا امروز : 1052218
کاربران آنلاین : 1
  اخبار  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ( در حال تصفیه )

روز جمعه مورخ ۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۰ صبح

۱۳۹۹/۰۴/۰۹


هزینه های مجتمع

هزینه های پرداخت شده جهت شارژ انشعابات و خدمات مربوطه توسط تعاونی

۱۳۹۹/۰۱/۲۳


مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۹ و ۱۰ صبح

۱۳۹۸/۱۲/۰۷


مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۹ و ۱۰ صبح

۱۳۹۸/۱۱/۲۳


مجمع عمومی عادی فوق العاده

روز سه شنبه ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۹ صبح

۱۳۹۸/۱۱/۱۱