اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه زمین پلاک ثبتی 2104/251

با سلام و آرزوی توفیق الهی جهت پیشبرد عملیات اجرائی احداث دو برج مسکونی آفتاب و آسمان در زمین فوق الاشاره نظر به اینکه نقدینگی موجود صرف خرید ماشین آلات و کالاهای مصرفی مورد نیاز پروژه گردیده است و تعاونی در حال حاضر فاقد نقدینگی میباشد شایسته است اعضای محترم به منظور ادامه عملیات اجرایی پروژه نسبت به افزایش سهم الشرکه خود از 170.000.000 میلیون ریال به 210.000.000 میلیون ریال ونسبت به واریز آن از تاریخ 6-8-91 لغایت 26-8-91 به حساب جاری 14003342749 نزد بانک مسکن شعبه کریم خان زند کد 1255 به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور اقدام و فیش واریزی را جهت اطلاع و الویت بندی به دفتر تعاونی ارسال و تحویل فرمایند . بدیهی است در صورت تاخیر در واریز تا 15 روز معادل % 1/25 و بیش از 15 روز %2/5 هزینه دیرکرد به حساب بدهی عضو مربوطه منظور خواهد شد .

هیئت مدیره                      
تاریخ بروزرسانی : 10:10:08 - 1391/08/06


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان