اخبار / هزینه های مجتمع

بسمه تعالی


اعضاء و ساکنین محترم


      احتراماً ، به اطلاع میرساند که در انتهای سال 97 هیئت مدیره تعاونی موافقت نمود به جهت برقراری خدمات مورد نیاز و قطع نشدن انشعابات ، هزینه های مربوطه بصورت علی الحساب پرداخت گردیده تا بعدا از ساکنان دریافت گردد و به همین خاطر اقدامات لازم در خصوص تشکیل هیئت امناء را انجام داده و در آن تاریخ با ارائه لیست هزینه های انجام گرفته و تاریخ  واحدهای تحویل شده از هیئت مذکور درخواست شد تا بر اساس مدت تحویل واحد نسبت به دریافت شارژ از واحدها اقدام نموده و به حساب تعاونی عودت داده و با تعاونی تسویه نمایند که متاسفانه تاکنون هیئت امناء هیچگونه شارژی را به تعاونی عودت نداده است لذا بدینوسیله اعلام مینماید مبالغی که از بهمن ماه 97 تا این تاریخ در این خصوص توسط تعاونی پرداخت گردیده در حدود یکصد میلیون تومان تخمین زده میشود و به همین خاطر در روزهای آینده طبق مقررات جاری و با توجه به تاریخ تحویل واحد با اعلام ریز پرداختی ها و محاسبه میزان دقیق هزینه انجام شده توسط حسابداری ، مبالغ مرتبط به هر واحد محاسبه و به آنان اعلام خواهد شد تا به حساب تعاونی واریز نمایند .


                                                                                       هیئت مدیرهتاریخ بروزرسانی : 14:11:35 - 1399/01/23


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
هزینه های مجتمع 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ( در حال تصفیه )