اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه شهرک چشمه پلاک ثبتی 2104/251

با سلام ، ضمن تشکر از اعضاییکه نسبت به درخواست این هیئت مدیره به تاریخ 6-8-91 موضوع واریز مبلغ چهل میلیون (40.000.000) ریال اقدام و تعاونی را در جهت میل به هدف اصلی که احداث 150 واحد مسکونی در زمین فوق الاشاره طبق برنامه زمان بندی شده میباشد یاری نموده اند به اطلاع میرساند از محل وجوهات موجود و واریزی ها ی اخیر اقدامات به شرح زیر انجام گرفته است :

  1. حفر چاه های زیر ستون ها به تعداد 36 حلقه به عمق 8 متر جهت شمع گذاری
  2. خرید بالغ بر 450 تن میلگرد برای تامین میلگرد چاه های حفاری شده و فونداسیون دوبرج آقتاب و آسمان
  3. نصب آرماتور و بتن ریزی شمع های زیر ستون ها در چاه های حفاری شده
  4. اجرای بتون مگر برج آسمان
  5. خرید یک دستگاه تاور برای برج آسمان
ضمن تجدید امتنان و تشکر از اعضای محترم به اطلاع میرساند نظر به اینکه تعداد محدودی از اعضا تا این تاریخ 14-9-91 که 18 روز از مهلت تعیین شده میگذرد برای واریز وجوه اقدام ننموده اند و این امر موجب تضییع حقوق سایر اعضا میگردد شایسته است هر چه سریعتر نسبت به تعهدات خود در قبال تعاونی اقدام نمایند ضمناً استحضار دارند که هزینه دیرکرد متعلقه به علت تاخیر واریزی با توجه به وضع اقتصادی و تورم موجود جوابگوی ضرر و خسران وارده به سایر اعضا را نمی نماید  . لذا با توجه به اینکه جهت تامین بتون فونداسیون های دو برج و هزینه اجرای سقف و ستون ها برای اخذ وام در اواخر بهمن ماه سال جاری مبلغی حدود چهل میلیون (40.000.000) ریال دیگر درخواست خواهد گردید ، تقاضا میشود اعضاییکه توان تامین وجوه را ندارند هرچه سریعتر نسبت به واگذاری سهم الشرکه خود به سایرین اقدام و بیش از این موجب خسران اعضا خوش حساب نگردند . بدیهی است تعاونی در جهت همکاری مساعدت های لازم را انجام خواهد داد .
هیئت مدیره           


تاریخ بروزرسانی : 10:12:03 - 1391/09/14


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان