اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه شهرک چشمه پلاک ثبتی 2104/251

با سلام و احترام

به استحضار میرساند در تاریخ 16- 11- 91 بر اساس برنامه زمانبندی اجرائی پروژه از طرف مدیریت پیمان که شامل اتمام فونداسیون برج آفتاب و دیواره های دو برج آسمان و آفتاب و اجرای سقف های طبقه اول دو برج مذکور تا پایان فروردین ماه پیش بینی شده بود وجهی به مبلغ چهل میلیون ریال با برآوردی به شرح زیر :

1.    مبلغ  1/080/000/000 ریال بابت واریزی 27 نفر که تا این تاریخ سهم الشرکه آنان حدود 170/000/000 ریال میباشد و افزایش آن تا مبلغ 210/000/000 ریال .

2.    مبلغ 8/680/000/000 ریال از بابت واریزی 85% اعضا هریک به مبلغ چهل میلیون که مجموع این دو رقم حدود ده میلیارد ریال میگردید که می توانست جوابگوی تامین نقدینگی لازم برای اجرای برنامه های پروژه گردد که متاسفانه به علت عدم واریز 27 عضویکه تاکنون نتوانسته اند سهم الشرکه خود را به مبلغ 210/000/000 ریال برسانند و عدم واریز اعضاء به تعداد پیش بینی شده ( تا به امروز 58% واریز نموده اند ) در نتیجه این تعاونی را با کمبود نقدینگی مواجه نموده است که تبعات آن توقف عملیات اجرایی پروژه ، پرداخت جریمه عدم تامین مصالح پیمانکار آرماتوربند که حدود 25 تا 30 نفر کارگر برای پروژه تعاونی اختصاص و به کار گمارده است ، پرسنل مدیریت پیمان و سایر ... میباشد که موجب خسران و زیان کلیه اعضاء خواهد گردید . فلذا هیئت مدیره در جلسه مورخ 9-12-91 پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به تماس ههای تلفنی و پیشنهادات تعدادی از اعضاء که ابراز تمایل نموده اند که نسبت به واریز وجه بیش از میزان درخواست شده اقدام نمایند به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود  : اعضائیکه وجوهی در اختیار دارند که میتوانند قبل از اعلام به حساب تعاونی واریز نمایند در صورت واریز وجه بدون محدودیت ریالی و زمانی معادل 2درصد در ماه به عنوان جایزه به حساب آنان منظور و یا پرداخت میگردد .

 بدیهی است واریز وجه مذکورچون جایزه به آن تعلق خواهد گرفت ملاک الویت در انتخاب واحد محسوب نخواهد شد .

جایزه متعلقه از یک ماه کمتر یک ماه محسوب و پس از یک ماه به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت و یا به حساب سهم الشرکه آنان بر اساس تقاضای عضو منظور خواهد گردید . تقاضا دارد اعضای واجد شرایط از تاریخ 15-12-91 نسبت به تامین درخواست هیئت مدیره و به منظور عدم توقف عملیات اجرائی پروژه اقدام و همکاری های لازم را مبذول فرمایند .

لازم به ذکـر اسـت در خواست بعـدی وجـه از کلیه اعضـاء که افـزایش سهم الشرکه تا سیصـد میلیـون ریـال اسـت در تـاریخ 1-2- 92 با مهـلت بیـست روزه ( تا پایان 20-2-92) خواهد بود .

 

                                                                                                                                                                                            باتشکر

                                                                                                                                                                                        هیئت مدیره

تاریخ بروزرسانی : 10:12:50 - 1391/12/14


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم