اخبار / اطلاعیه

اعضاء محترم دو برج مسکونی آسمان و آفتاب در زمین پلاک ثبتی 2104/251 ( شهرک چشمه )

با سلام
ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترمی که در سال 1391 با احساس مسئولیت نسبت به انجام تعهدات خود در قبال تعاونی همکاری ، همیاری و مساعدت های لازم را میذول داشته و موجب پیشرفت روند اجرائی پروژه حتی مقدم تر از برنامه زمانبندی اجرایی شده اند و آرزوی سلامتی ، شادی و موفقیت در تمام عرصه ای زندگی در سال جدید برای کلیه اعضاء محترم و استدعای رفع مشکلات از پروردگار یکتا برای اعضایی که به دلیل گرفتاری های شخصی قادر به انجام تعهدات خود نبوده اند نظر به اینکه بر اساس برنامه زمان بندی اجرایی انجام شده توسط مدیریت پیمان مقرر گردیده است تا پایان شهریور ماه سال جاری کلیه دیوارهای اصلی و سقوف طبقات پارکینگ هردو بلوک اجرا گردد بدینوسیله از اعضاء محترم ذینفع در پروژه درخواست میگردد نسبت به واریز پنجاه میلیون ریال به طور علی الحساب و افزایش سهم الشرکه خود تا سقف سیصد میلیون ریال جهت ادامه و پیشرفت پروژه با مهلت 20 روزه از تاریخ 1-2-1392 لغایت 20-2-1392 به حساب جاری 14003342749  به نام تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نزد بانک مسکن شعبه کریمخان زند به کد 1255 اقدام و فیش واریزی را به دفتر تعاونی تحویل و یا فاکس فرمایند .
بدیهی است تاریخ واریز وجوه در تعیین الویت انتخاب واحد ملاک عمل قرارگرفته و واریز وجوه پس از انقضاء مهلت مشمول جریمه دیرکرد به نرخ های قید شده در اطلاعیه های سابق خواهد بود .

با آرزوی مجدد سلامتی ، شادی و موفقیت در سال 1392 برای کلیه اعضا ء             
هیئت مدیره                                                       
تاریخ بروزرسانی : 13:22:57 - 1392/01/31


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان