اخبار / نتایج مجمع 3-3-92

با سلام
ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترمی که در مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول و فوق العاده نوبت اول در ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 3-3-92 شرکت نموده اند ، بدینوسیله مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده نوبت اول به شرح زیر به اطلاع کلیه اعضاء میرسد :

مجمع عمومی عادی نوبت اول :

  1.        اعضایی که نسبت به تعهدات خود عمل نمی کنند ماده 17 و 18 اساسنامه در مورد آنان اعمال و سهم الشرکه آنان به غیر واگذار شود که مورد تصویب قرار گرفت .
  2.       دریافت حق انتقال بماخذ 1 % بهای سهم الشرکه واگذار شده باالمناصفه از خریدار و فروشنده دریافت و به حساب در آمد تعاونی منظور گردد که مورد تصویب قرار گرفت .
  3.       دریافت 2/5 % جریمه عدم مشارکت و2/5 % جریمه تاخیر واریز وجوه خواستاری جمعاً 5 % در ماه از اعضایی که تاخیر واریز دارند که مورد تصویب قرار گرفت .
  4.    پرداخت 3 % در ماه به اعضایی که بر اساس درخواست تعاونی بیش از وجه خواستاری وجه واریز می نمایند ( حداقل یک ماه و روزشمارپس از یک ماه ) که مورد تصویب قرار گرفت.
  5.    بودجه سال 1392 نیز مطرح و به تصویب رسید .


مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول :

  1. تغییر آدرس محل استقرار دفتر تعاونی

 

تاریخ بروزرسانی : 14:07:32 - 1392/03/04


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده