اخبار / نتایج مجمع 25-5-92


ضمن تشکر و قدردانی از اعضای محترم که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار شده در تاریخ 25-5-92 شرکت نموده اند بدینوسیله اعضای هیئت مدیره به شرح زیر اعلام میگردد :
  1. آقای محسن عسگری بشکانی با 127 رای رئیس هیئت مدیره
  2. آقای محمد جعفر شیخ گرمچی با 172 رای نایب رئیس هیئت مدیره
  3. آقای جواد بیرام زاده با 61 رای منشی
  4. آقای احمد حیدریان با 106 رای عضو هیئت مدیره
  5. آقای ضیغم پناهی شاه نشین با 62 رای عضو هیئت مدیره
  6. اقای علی ترابی با 20 رای عضو علی البدل هیئت مدیره

توضیح : آقایان منوچهر حافظی پور با 155 رای و ناصر کریمی با 116 رای با توجه به تبصره 1 ماده 122 اساسنامه جهت انتخاب به عنوان اعضای هیئت مدیره که می بایست دو سوم آراء کل اعضاء را کسب مینمودند با توجه به تعداد اعضاء شرکت کننده که 178 نفر از 256 نفر بودند برای دور چهارم انتخاب نشدند .

بازرسین :

  1. آقای کورش شاکری با 113 رای بازرس
  2. آقای محمدرضا وحید کیسمی با 82 رای بازرس
  3. آقای ابوالقاسم پاشایی با 62 رای بازرس علی البدل 

ضمناً آقای منوچهر حافظی پور باتفاق آرای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب و قبول مسئولیت نمودند .

موارد اعلام شده صرفاً جهت اطلاع اعضاء میباشد ، بدیهی است پس از طی مراحل قانونی و تائید اداره کل تعاون و اداره ثبت شرکت ها به طور رسمی اعلام خواهد شد .

                                                                              هیئت مدیره


تاریخ بروزرسانی : 12:11:46 - 1392/06/02


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم