اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه شهرک چشمه

با سلام . ضمن تشکر از اعضای خوش حساب و تقاضای مکرر و مجدد از اعضائیکه نسبت به واریزی وجه خواستاری اقدام ننموده اند برای پرداخت بدهی خود به تعاونی و عدم تضییع حقوق اعضای خوش حساب پیرو اطلاعیه مورخ 19-8-92  موضوع تعیین الویت برای انتخاب متراژ واحد با توجه به پیشنهاد معقول تعدادی از اعضاء که انتخاب واحد را پس از بررسی عینی نمونه ای از واحدهای احداثی درخواست نموده بودند مقرر گردید پس از تیغه بندی یک طبقه از واحدهای احداثی که پیش بینی میگردد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1393 انجام خواهد شد نسبت به دعوت اعضاء بر اساس الویت بندی مشخص شده در اطلاعیه فوق الاشاره اقدام شود فلذا با توجه به هزینه های انجام شده و همچنین تامین نقدینگی برای هزینه های پیش بینی شده درخواست میگردد اعضاء محترم آمادگی لازم جهت تامین وجه خواستاری که به ازای هر سهم حدود پنجاه میلیون (50/000/000) ریال با مهلت پرداخت اواسط بهمن به مدت 20 روز خواهد بود را فراهم نمایند بدیهی است مبلغ قطعی و تاریخ دقیق واریزی وجه خواستاری پس از بررسیهای لازم و هزینه های در جریان تحقق متعاقباٌ اعلام خواهد شد .
                                                                                              هیئت مدیره
تاریخ بروزرسانی : 09:49:17 - 1392/11/06


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم