اخبار / اطلاعیه

به نام پروردگار


اعضاء محترم تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای

 با سلام
      ضمن عرض تبریک سال نو و آرزوی سلامتی، موفقیت و شادی برای کلیه اعضای محترم و خانواده آنان بدینوسیله به اطلاع اعضای ذینفع در پروژه شهرک چشمه میرساند قبوض عوارض شهرداری مربوط به تغییر کاربری فضای بازی کودکان به واحدهای تجاری به تعداد 10 واحد جمعاً به متراژ 321 مترمربع و همچنین افزایش 10 واحد مسکونی ( از 150 واحد به 160) واحد اخذ گردیده است . ضمناً با توجه به هزینه های انجام شده و کمبود شدید نقدینگی و به منظور جلوگیری از توقف عملیات اجرائی پروژه و همچنین تشویق اعضای بدهکار اعلام میگردد چنانچه لغایت فروردین سال 1393 نسبت به واریز بدهی خود از بابت جریمه دیرکرد و اصل بدهی که در سایت مشخص گردیده و تا پایان 92/7/30 محاسبه و اعلام گردیده اقدام نمایند از تاریخ مذکور تا پایان 93/1/30  که 181 روز میباشد مشمول بخشودگی خواهند شد .
 بدیهی است پس از انقضای مهلت فوق الذکر تا زمان پرداخت به نرخ مصوب مجمع عمومی مورخ 92/3/3 مشمول جریمه دیرکرد به مبالغ اعلام شده در سایت اضافه که در زمان انتخاب واحد مکلف به تسویه حساب خواهند بود .
تاریخ بروزرسانی : 13:44:57 - 1392/12/27


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
هزینه های مجتمع