اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه شهرک چشمه بشرح زیر :

لطفا جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداد بر اساس الویت بندی انجام شده از تاریخ 6-2-93 لغایت 8-2-93 از ساعت 9 الی 14 به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند :


1.        کورش شاکری

2.       مهردخت شاکری

3.      ضیغم پناهی شاه نشین

4.       ناهید کریم پور

5.      محمد صفری

6.       محسن عسکری بشکانی

7.      محمد جعفر شیخ گرمچی

8.      فرنگیس علی حسین پور

9.       محمد سلیم شیخ گرمچی

10.     محمد حسین ماهر

11.     محبوبه طافحی

12.    منوچهر حافظی پور

13.   سیما مشیری جعفری

14.    مهدی حسنعلی

15.   مهردخت شاکری

16.    سیروس شاکری

17.   مهرانگیز شیخ گرمچی

18.   منوچهر حافظی پور

19.    شهریار انوشفر

20.    منوچهر نرگسی مطلق

21.    منصور نجار اعرابی

22.   نادر نظری کورش ایدون

23.  کاوس شیخعلی زاده

24.   فاطمه اکرمی

25.  ضیغم پناهی شاه نشین

26.   مصطفی انوشفر

27.  محمد سلیم شیخ گرمچی

28.  مریم حیدری شیرازی

29.   هرمز نوروزی

30.   حسین علی نژاد فخیم

31.   پرویز علی نژاد فخیم

32.  حسن علی نژاد فخیم

33.  امیر حسین میر حسینی

34.  سعید سهرابی

35.  الهه امامی

36.  عبدالمجید خاکی صدیق

37.  قاسم حیدری مقدم

38.  رضا ابراهیم یزدی

39.  حسین مسلمی طرقی

40.    بهروز پرویزی
تاریخ بروزرسانی : 10:15:10 - 1393/01/30


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم