اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه شهرک چشمه بشرح زیر :

لطفا جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداد بر اساس الویت بندی انجام شده از تاریخ 9-2-93 لغایت 11-2-93 از ساعت 9 الی 14 به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند ، چنان چه در تاریخ قید شده امکان حضور در دفتر نداشته باشند ضروری است متراژ انتخابی خود را به صورت فکس به تعاونی اعلام فرمایند ، بدیهی است جهت انعقاد قرارداد جدید ارائه قرارداد قبلی و کارت ملی الزامیست .

متراژ واحدها به شرح :

  1. 153 متر سه خوابه
  2. 127 - 112 - 109 دوخوابه
با بالکن می باشد .


بدیهی است جهت انعقاد قرارداد جدید ارائه قرارداد قبلی و کارت ملی الزامیست .


1.       حسین معینی

2.       زهرا کیانپور

3.      زهرا کیانپور

4.       محمدرضا نیکو کلاه

5.     محمدرضا نیکو کلاه

6.       فرهاد گرشاسپی

7.      مهران حسینی

8.      سمیه حسنعلی

9.       عارف خجسته زنوزی

10.     علی اکبر حیدری مقدم

11.     شهربانو اجتهادی

12.    رضا ابراهیم یزدی

13.   فرهاد گرشاسپی

14.    محمد کریمی

15.   محمد کریمی

16.    محمد خوشیده

17.   حسن شاهین

18.   سودابه کیاکجوری

19.    علی لنگرانی دستجردی

20.    حسین شیخ فتح الهی

21.    مریم حلمی

22.   آمنه عسگری

23.  ابوالقاسم پاشایی

24.   فاطمه اکرمی

25.  ابوالفضل علیزاده

26.   نوشین مکاری غفاری

27.  احمد حیدریان

28.  سید احسان هفده تن

29.   علی رضا حاتم زاده

30.   بابک زاهدی

31.   فرزانه علیزاده

32.  حسن رضا خانی

33.  بابک نجار اعرابی

34.  علی سیفی

35.  داود شکری

36.  رحیمه علیزاده

37.  آمنه عسگری

38.  مریم علی سرایی

39.  مریم کریمی

40.    سمیه آب سالان
تاریخ بروزرسانی : 10:14:49 - 1393/02/06


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم