اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه شهرک چشمه بشرح زیر :

لطفا جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداد بر اساس الویت بندی انجام شده از تاریخ 13-2-93 لغایت 15-2-93 از ساعت 9 الی 14 به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند ، چنان چه در تاریخ قید شده امکان حضور در دفتر نداشته باشند ضروری است متراژ انتخابی خود را به صورت فکس به تعاونی اعلام فرمایند ، بدیهی است جهت انعقاد قرارداد جدید ارائه قرارداد قبلی و کارت ملی الزامیست .


1.       حاج امان یلمه

2.      حشمت اله شهرامی

3.      پریچهر صفایی

4.       علی رضا حاتم زاده

5.     نوشین مکاری

6.       حسن احمدوند

7.      فرهاد ایرانی

8.      مینا حیدری شیرازی

9.       احترام ابوالمعالی

10.     محمد حسن برآبی

11.    احترام ابوالمعالی

12.   شیرمحمد رضایی

13.    جعفر جعفری

14.   حسین صالحی فرید

15.    جعفر جعفری

16.   حاج امان یلمه

17.   مهناز توسلی

18.    فاطمه محمدی

19.    علی و امیر ترابی

20.    محمد سلطان زاده

21.   وحید صالحی فرید

22.  رعنا نادری بوشهری

23.   داود حق دوست

24.  کسری حق دوست

25.   ژاله عمرانی

26.  سید مهدی موسویان

27.   هنگامه شیرافکن

28.   الهام برقی

29.   نصر اله بوریایی

30.  طیبه اشرفی

31.  علی حکمت

32.  بهاره حیدری مقدم

33.  شهربانو عمرانی

34.  فریماه پهلوان پور

35.  رحیم افکاری عتیق

36.  خلیل دهقانی فرد

37.    عباس آقا علی خانی

38.    حشمت کوشکی

39.    عباس نورلو

40.     سیما غلامیان
تاریخ بروزرسانی : 09:32:31 - 1393/02/09


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده