اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه شهرک چشمه بشرح زیر :

لطفا جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداد بر اساس الویت بندی انجام شده از تاریخ 16-2-93 لغایت 18-2-93 از ساعت 9 الی 14 به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند ، چنان چه در تاریخ قید شده امکان حضور در دفتر نداشته باشند ضروری است متراژ انتخابی خود را به صورت فکس به تعاونی اعلام فرمایند ، بدیهی است جهت انعقاد قرارداد جدید ارائه قرارداد قبلی و کارت ملی الزامیست .

1.       سید مسعود حسینیان قمصری

2.      محمد کفاشان

3.      کورش بیات

4.       سید محمود صموتی

5.     افسانه عمرانی

6.       سیامک گودرزی دره شوی

7.      طیبه اشرفی

8.      ناصر بختیاری

9.       عباس آقا علی خانی

10.     ابوالقاسم پاشایی

11.    منصور عیوضی کلوئی

12.   اکرم پورعلی

13.    حسن مرادی

14.   جعفر رزمی کامل

15.    جبرئیل پورعلی

16.   جبرئیل پورعلی

17.   بهنام ناصری نژاد

18.    حبیبه داوران قرانقیه

19.    مهدی آقا علی خانی

20.    ابوتراب انصاری ملکی

21.   غلامحسین پرستاری سرابی

22.  محمد حسین عمید

23.   رعنا نادری بوشهری

24.  آسیه بابازاده قویدل

25.   علی حکمت

26.  سارا فتاحی

27.   مهدی سعدوند

28.   منیژه داوران قرانقیه

29.   منیژه داوران قرانقیه

30.  محمدرضا وحید کیسمی

31.  احمد حیدریان

32.  اشرف جابری

33.  جعفر پیکری قرانقیه

34.  ناصر کریمی

35.  صابر ایمان زاده

36.  عاطفه سلامت

37.    جعفر پیکری قرانقیه

38.    محمدرضا رحیمی زاده

39.    اکرم پورعلی

40.     آسیه بابازاده قویدل
تاریخ بروزرسانی : 09:33:26 - 1393/02/14


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان