اخبار / اطلاعیه

اعضای محترم پروژه شهرک چشمه بشرح زیر :

لطفا جهت تعیین متراژ و انعقاد قرارداد بر اساس الویت بندی انجام شده از تاریخ 20-2-93 لغایت 22-2-93 از ساعت 9 الی 14 به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند ، چنان چه در تاریخ قید شده امکان حضور در دفتر نداشته باشند ضروری است متراژ انتخابی خود را به صورت فکس به تعاونی اعلام فرمایند ، بدیهی است جهت انعقاد قرارداد جدید ارائه قرارداد قبلی و کارت ملی الزامیست .

1.       فروغ غدیری پور

2.      مینا منفرد

3.      مهدی آقا علی خانی

4.      ابوتراب انصاری ملکی

5.     پریچهر صفابخش

6.       اکبر احمدی بشکانی

7.      جواد قهرمانی

8.      پریوش اشرفی

9.       محمد اعتمادفر

10.     حسن مرادی

11.    امیر مردانی قرانقیه

12.   لادن خجسته زنوزی

13.    سمیه فتاحی

14.   اسداله قنبری - کبری زلف خانی

15.    علی رضا رجبی

16.   نوشین رهگشای

17.   خلیل حنیف

18.    شریف رنجبر

19.   پریوش اشرفی

20.    پیام شرف الدین

21.   علی سیفی

22.  ولی اسد بیگی

23.   حمید علوی ایلچی

24.  ژیلا عمرانی

25.   محسن عدل محمدی

26.  حسین حلیمی

27.   صفر محبوب

28.   بهمن خلیل زاده شبستری

29.   محمد صادق خاک کار

30.  محمدرضا وحید کیسمی

31.  جواد بیرام زاده

32.  میرباقر داداشی

33.  علی کمالی

34.  ولی اسد بیگی

35.  محمود جلودار

36.  اکبر احمدی بشکانی

37.    عبداله شارینی

38.    میترا صفایی

39.   آزاده کاملی

40.     مهین درخشان

41.  مریم پرندک داد

42.  آزاده کاملی

43.  سید محمد علی موسوی

44.  حسین علایی کلجاهی

45.  حسن میلانی

46.  شهره افشاری

47.  غلامحسین پیریایی

48.    نیما عسگری مقدم

49.   جواد بیرام زاده

50.    علی فرمانی

تاریخ بروزرسانی : 13:52:46 - 1393/02/17


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان