اخبار / بدهی اعضاء


اعضاء محترم پروژه شهرک چشمه

با سلام ، به پیوست صورت ریز بدهی از بابت عدم واریز اقساط و همچنین صورت ریز بدهی از بابت جریمه دیرکرد مجموعاً بالغ بر چهل میلیارد و هشتصد میلیون (40،800،000،000) ریال جهت اطلاع اعلام میگردد لذا با توجه به وضعیت فیزیکی پروژه که در مرحله نازک کاری میباشد و طبق برنامه زمانبندی تعاونی مقرر میباشد نسبت به دعوت اعضاء جهت انتخاب بلوک وطبقه مورد نظر تا پایان بهمن ماه اقدام گردد و ضمناً با توجه به هزینه های پیش رو و موقعیت حساس پروژه و احتیاج مبرم به تامین نقدینگی خواهشمند است اعضاء محترم بدهکار تمهیداتی اتخاذ نمایند تا نسبت به واریز بدهی خود و یا واگذاری سهم خود به سایرین اقدام و بیش از این موجب خسران اعضاء خوش حساب نگردند .


  لیست بدهی از بابت جریمه دیرکرد                 

تاریخ بروزرسانی : 13:10:32 - 1395/08/22


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت