اخبار / اطلاعیه مهم

بسمه تعالی


اعضاء محترم ذینفع در پروژه شهرک چشمه

با سلام

با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی توفیق و تائیدات خداوند متعال بر طاعات و عبادات همه اعضاء محترم نظر به اینکه پروژه با توجه به موارد اجرایی و هزینه های پیش رو جهت تکمیل و تحویل واحدهای مشخص شده هر عضو در مهلت زمانی مقرر که به اعضاء در زمان انتخاب واحد اظهار گردیده است نیاز مبرم به نقدینگی برآورد گردیده دارد که از منابع مختلف باید تامین گردد و عمده منبع تامین ، واریز وجوه توسط اعضاء بدهکار میباشد که با احتساب بدهی معوقه و جریمه متعلقه بخش اعظم هزنیه ها را ( ساخت دربهای داخلی و کمد ، احداث پست برق و گاز و تامین انشعاب آب ، نصب سرویس های بهداشتی ، نصب شیرآلات ، اجرای پله ، راه پله ، راهرو ، لابی ، اتمام کارهای اجرائی پارکینگ ها ، نقاشی واحدها و راهروها ، اجرای سپتینگ ، تعبیه آسانسورها ، تامین و نصب پمپ های آب ، محوطه سازی ، آماده سازی واحدهای تجاری برای فروش ، نصب پنجره ها و سایر هزینه های پروژه ) که برشماری آن ها از حوصله اعضاء محترم خارج میباشد و تائید میفرمایند که تحقق کارهای برشمرده بدون تامین نقدینگی امکان پذیر نخواهد بود فلذا مجدداً تقاضا و اعلام میدارد اعضاء محترم بدهکار که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند به طریقی که موجب ضرر و زیان بیشتر از این نگردد نسبت به تامین و پرداخت بدهی خود اقدام تا ضمن پیشگیری از هر گونه خسران به خود و سایر اعضاء در تحقق اهداف تعاونی که تسریع در اتمام عملیات اجرایی پروژه و تحویل آنها طبق زمابندی اعلام شده به اعضاء میباشد همیاری نمایند .


                                                                           مدیرعامل
       
تاریخ بروزرسانی : 10:06:51 - 1396/03/01


کلمات کلیدی :   |  


اخبار مرتبط  :

اخذ جواز 
مجوز خاک برداری 
برگزاری مناقصه انتخاب پیمان کار 
عقد قرارداد با پیمان کار و آغاز عملیات اجرایی 
نتایج مجمع 30-4-91 
متراژ و نقشه واحدها 
گزارش کار  
اطلاعیه 
اخطاریه سوم 
اطلاعیه 
آخرین اخطاریه لغو عضویت 
گزارش کار 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
نتایج مجمع 3-3-92 
اطلاعیه 
اطلاعیه بسیار مهم 
اطلاعیه 
آگهی دعوت مجمع 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 25-5-92 
گزارش کار 
اطلاعیه 
جدول بدهی اعضاء 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
در رابطه با تاریخ مبلغ خواستاری 
اطلاعیه  
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
تصویر نقشه جدید 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
اطلاعیه 
واریزی اقساط ماهیانه 
توجه توجه توجه توجه 
واریزی اقساط ماهیانه 
مجمع 
نتایج مجمع 17-5-93 
پیش فروش 32 واحد مسکونی 
متراژ 
لیست مبالغ دیرکردها  
مجمع 
پرداخت اقساط معوقه 
اطلاعیه 
نتایج مجمع 17-7-94 
پیگیری وام 
لیست مبالغ دیرکردها 
تاریخ فیش های واریزی 
تغییر شماره حساب تعاونی  
وام 
وام 
اطلاعیه  
اعضای بدهکار 
مجمع 
نتایج مجمع 25-4-95 
گزارش مالی 
بدهی اعضاء 
طبقات  
مجمع 
امتیاز بندی  
اطلاعیه مهم 
اعضاء بدهکار 
واحدهای تجاری 
مجمع 
صورت سود و زیان و ترازنامه 
هزینه های انشعابات و اضافه بنا 
جریمه دیرکرد 
مجمع 
درخواست مساعدت 
مجمع 
مجمع 
ضریب ( ارزش ) مرغوبیت 
مجمع 
مجمع 
دیرکرد 
ارزش افزوده طبقات 
محاسبه سود متعلقه به هر سهم  
جدول کشی ، زیرسازی و آسفالت خیابان 
مجمع 
تعطیلی امور اجرایی پروژه 
درخواست وجه واریزی 
ساعات حمل اثاثیه 
بدهکاران 
تحویل پارکینگ ها در مهر ماه 
جلسه 
درخواست وجه 
وام 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
مجمع عمومی عادی مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی فوق العاده مالکین برج های آفتاب و آسمان 
مجمع عمومی عادی فوق العاده 
مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول  
مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم