ارتباط با ما


موقعیت فعلی شما : ارتباط با ما

نشانی : تهران - بزرگراه آزادگان شمال - نرسیده به همت - شهرک چشمه - ابتدای خیابان چشمه غربی - روبروی سامانه کارگران فصلی و ساختمانی شهرداری منطقه 22 - تعاونی مسکن سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شماره های تماس :

دفتر : 44736314
مدیرعامل :44736317
سرپرست کارگاه  : 44736318
مدیریت پیمان  : 44736316
فکس  : 44736315  

پست الکترونیکی : tmaskanfi@yahoo.com